Linguaphone Conversational Course: Irish

Forbhreithniú ar Linguaphone Conversational Course: Irish

Míċeál Ó Loċlainn a scrígh.

Foilsithe: 25ú Mí an Mhárta 2024.

Tomás Ó Máille (1880–1938) agus Mícheál Breathnach (1886–1987) a réitigh an cúrsa Linguaphone seo. An Breathnach agus Mícheál Ó Maoláin (1881–1956) agus a sholáthair glórtha na bhfear.

Máire Ní Ghuairim is ea a sholáthair glór na mná.

Circa 1927–1928 a céadfoilsíodh é seo ach níor rith liom a theideal a dheimhniú fós.

I mbliain a 1929 is ea a foilsíodh an dara heagrán de. The Linguaphone Irish Course an teideal a bhí air sin agus Irish in 30 Lessons an fo-theideal.

Lean an tríú heagrán i mbliain a 1931 agus is é atá curtha i láthair anseo. Linguaphone Conversational Course: Irish a bhí air.

I riocht bhoscra de cheirníní 78 RPM, i bhfochair leabhar cúrsa, a bhí Linguaphone Conversational Course: Irish.

Dheineas cóip de seo a dhigitiú ar ard-chaighdeán, idir na ceirníní 78 agus leathanaigh an leabhair, i 2020. Dhein Fionn Ó Sealbhaigh na taifid dhigiteacha fuaime a athmháistriú agus foilsíodh an léiriú digiteach ina iomláine in Coisín Shiúlach ar Lá Caille 2021 — deich mbliana is cheithre fichid is a céadfoilsíodh an t‑eagrán san. Aistríodh go Ceol na Mara é, fé mar is cóir, ar 25ú Mí an Mhárta 2024.

An tOllamh Tomás Ó Con Cheanainn, uncal le Séamas Ó Concheanainn, a bhí ina Riarthóir ar Áras Shorcha Ní Ghuairim ag an am, a bhron an boscra seo ar an Áras.

An réamh-ábhar

Na ceachtanna

Ábhar foghlama breise

Fógraíocht

Leathanach ⅹ.
Leathanach ⅺ.
Leathanach ⅻ.

Buíochas

eagarthóir Cheol na Mara fé chomaoin acu seo ’ leanas:

Sliocht Mháire Ní Ghuairim — Martha, An tSiúir Eileen, Ciarán, beannacht Dé leis, ⁊ Rosanna go háirithe — a tacaigh leis an tionscadal so.

Muintir Ghuairim — Seán ⁊ Máire go háirithe — ar an gcúis chéanna.

Linguaphone Group — Chris Barry go háirithe — atá ag treabhadh i ngort na dteangacha le corraíocht is céad bliain, is a thug a bheannacht dúinn leagan digiteach den chúrsa a réiteach is a fhoilsiú. Linguaphone Group príomhshealbhóir bunaidh an chóipchirt ar an ábhar bunaidh.

Dónall Ó Braonáin, Dorothy Ní Uigín, Seathrún Ó Tuairisg ⁊ Veronica Ní Ghríofa, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, a thug tacaíocht riaracháin.

Fionn Ó Sealbhaigh, a dhein athchóiriú ar na léirithe digiteacha des na ceirníní 78.