An Ceathrú Leathanach Inmheánach

An leathanach bunaidh

An ceathrú leathanach.

Nótaí

  • Tá trí cínn de leathanaigh bhána roim an leathanach so, sa mbreis ar an dtaobh istigh den chlúdach tosaigh.
  • Níl air ach an téacs ‘C1231.’.
  • Ní fheadar sinn cad is brí leis seo. Mí na Nollag 1931, b’fhéidir, ós sa mbliain sin a foíllsíodh an tríú heagrán?